Werkzaamheden rotonde centrum van Hardenberg

De Gemeente Hardenberg heeft een ambitiedocument opgesteld met als titel ‘Toekomstvisie centrumstructuur Hardenberg’. Het document richt zich op het aanpakken van verschillende knelpunten en verkeersveiligheidsproblemen binnen het centrum. Om dit te bereiken, heeft de gemeente samengewerkt met een klankbordgroep bestaande uit bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en hulpdiensten. Deze samenwerking resulteerde in het ambitiedocument na vier sessies.

Binnen het centrumgebied van gemeente Hardenberg zijn diverse locaties waar regelmatig ongevallen plaatsvinden, soms met ernstige gevolgen. Het gaat om de locaties: kruispunt Bruchterweg – Witte de Withstraat – Europaweg; Kruispunt Gramsbergerweg, J.C. Kellerlaan, Parkwe; Kruispunt Witte de Withstraat – Admiraal Helfrichstraat; Kruispunt Stationsstraat – Wiette de Withstraat -Nijenstede; Kruispunt Parweg – Nijenstede; Kruispunt De Birnk – Havenweg- Voorstraat – Oude Bosch; Wegvak Burgemeester Schuitestraat.

Het ambitiedocument omvat plannen voor verschillende kruispunten en rotondes, waaronder de rotonde bij het gemeentehuis in Hardenberg (Europaweg-Bruchterweg-Witte de Withstraat). Deze rotonde zal worden omgevormd tot een rotonde met vrijliggende fietspaden, waarbij de rotonde wordt verplaatst richting het gemeentehuis om ruimte te bieden aan deze fietspaden. De rijbanen voor autoverkeer blijven grotendeels op hun huidige locatie, maar de fietsstroken worden dichter bij de gebouwen geplaatst.

Voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen en er zijn omleidingen ingesteld. De daadwerkelijke uitvoering door de aannemer start begin april, waarbij delen van de rotonde worden afgesloten in fasen. Verkeerslichten en verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Het ambitiedocument omvat een gedetailleerde beschrijving van verschillende locaties binnen het centrumgebied zoals Lage Doelen, kruispunt De Brink-Havenweg; Havenweg; Burgemeester Bramerstraat; Kruispunt Parkweg-Sportlaan; Parkweg (West); Kruispunt Parkweg Nijenstede; Parkweg; Kruispunt Parkweg – Gramsbergerweg; Kruispunt Gramsbergerweg – Lage Gaardestraat; Lage Gaardestraat; Bruchterweg – Burgemeester Schuitestraat; Bruchterweg; Kruispunten Witte de Withstraat; Witte de Withstraat; Kruispunten witte de Withstraat – Nijenstede; Stationsstraat; Nijenstede.

In april wordt het magazine ‘Hallo Hardenberg’ uitgegeven, waarin de verschillende locaties en het tijdschema worden toegelicht. Voor meer informatie over specifieke verkeerssituaties wordt verwezen naar de website www.hardenberg.nl/veilig-op-weg.

Gerelateerde berichten