Weggebruikers N36 let op! Politie gaat controleren op rijgedrag.

Almelo Hardenberg – Het Team Verkeer van de politie eenheid Oost- Nederland gaat intensief controleren op de rijksweg N36. Dit na aanleiding van vele ongevallen die daar hebben plaatsgevonden de laatste jaren. Door deze ongevallen wordt er veel menselijk leed en economische schadeposten geleden. Door dit gerichte verkeerstoezicht hoopt de politie het gedrag van de weggebruiker positief te beïnvloeden waardoor de verkeersveiligheid zal vergroten.

Coördinator Ben Steinmeijer van het team Verkeer legt uit: “De N36 is een moeilijke weg voor ons om goed te kunnen surveilleren. Dat ligt onder andere aan de infrastructuur van deze weg en de verkeersintensiteit van 22.000 voertuigen per dag!
Veel van de ongevallen die er hebben plaatsgevonden hadden als oorzaak dat de bestuurder de macht over het stuur verloor en hierdoor op de andere weghelft terecht kwam.” Uit eerder controles door de politie is ook vastgesteld dat veel bestuurders die over de N36 rijden met andere zaken bezig zijn dan het verkeer. Steinmeijer: “Je moet dan denken aan afleiding in het verkeer als niet handsfree bellen of appen met een smartphone!”

Maken van tekstberichten verzesvoudigt kans op ongeval

Uit een recente factsheet van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden negatieve effecten op het rijgedrag heeft. Dit geldt zowel voor bellen, intoetsen van een nummer en sms’en als voor extra functies waar smartphones over beschikken, zoals internetten of gebruikmaken van sociale media. Uit een omvangrijk Amerikaans onderzoek is gebleken dat het voeren van een gesprek via een handheld telefoon de kans op een ongeval verdubbelt. Het bezig zijn met tekstberichten (‘appen’) verzesvoudigt de kans op een ongeval. Weggebruikers worden hierdoor afgeleid, gaan langzamer rijden, vertonen slingerend rijgedrag, geven geen richting meer aan en komen soms op de andere weghelft terecht met soms noodlottige gevolgen.

(on)Zichtbare politiecontroles

Daarom gaat de politie beginnen met zichtbare controles door inzet van opvallende politiemotoren, snelheidsmetingen en radarcontroles met de lasergun. Ook zullen onopvallende videovoertuigen van de politie, op tijdstippen dat het rustiger is op de N36, surveilleren. “De calculerende overtreder die gebruikt maakt van deze weg en op dat moment geen opvallende politievoertuig ziet is dus nu alvast gewaarschuwd. ” aldus Steinmeijer. “Onder tussen zoeken we samen met de wegbeheerder naar een permanente oplossing in infrastructurele aanpassingen.”

Weggebruikers die zich bezig houden met andere dingen dan het verkeer op de N36 en hierop betrapt worden kunnen rekening houden met een gesprek van de verkeerspolitie al dan niet gevolgd door een bekeuring.

Gerelateerde berichten