Wat mag er nog als je in zo’n kwetsbare groep zit?

Het coronavirus is vooral gevaarlijk voor zogenoemde risicogroepen: mensen van 70 jaar en ouder of personen die al een of meerdere aandoeningen hebben. Wat mag er nog als je in zo’n kwetsbare groep zit?

Ik ben 80-plus en hartstikke fit. Dan kan ik toch nog gewoon alles doen?

Nee, het RIVM beschouwt mensen boven de 70 jaar als een kwetsbare groep en adviseert die mensen om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te mijden. Verder geldt ook voor deze groep het advies: houd voldoende afstand tot anderen (minstens 1,5 meter) en blijf binnen met gezondheidsklachten, zoals een loopneus.

Mag ik een kopje koffie drinken bij mijn bejaarde buurman?

Nee, is het RIVM-advies. Kwetsbare groepen, en dus mensen boven de 70 jaar, moeten zo min mogelijk bezoek krijgen om het risico op besmetting te verkleinen. Ouderen lijken extra kwetsbaar te zijn voor het virus. Zeker als ze daarnaast kampen met onderliggende gezondheidsproblemen.

Mijn buurjongen zet nu boodschappen voor de deur. Kan hij me via de boodschappen besmetten?

Het coronavirus verspreidt zich via mensen. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans dat iemand besmet raakt via het aanraken van producten of oppervlakten is volgens het RIVM erg klein.

Kan ik nog bezoek krijgen van mijn kinderen en kleinkinderen?

Het RIVM adviseert het bezoek aan kwetsbare personen zoveel mogelijk te beperken. Dus ook kinderen en kleinkinderen kunnen even niet bij opa en oma op visite. Vooralsnog lijken kinderen bijna nooit klachten te krijgen van het virus. Wel zouden ze met lichte klachten het virus alsnog kunnen overdragen op een kwetsbaar persoon. Bij zo iemand kan besmetting met het virus wel leiden tot ernstige klachten.

Als je geen klachten hebt zoals koorts, hoest of een verkoudheid dan kun je gewoon de hond uitlaten. Houd daarbij wel tenminste 1,5 meter afstand tot anderen. Dan is de kans het kleinst dat iemand het coronavirus kan overdragen.

Hebben mensen met kanker meer kans op besmetting of zijn ze langer ziek?

Kankerpatiënten die nu behandeld worden of net behandeld zijn horen bij de risicogroepen van kwetsbare mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld ernstige klachten door het virus krijgen tijdens of na chemotherapie en immunotherapie. Als ze het coronavirus oplopen, zijn ze doorgaans langer en ernstiger ziek.

Ik heb kanker. Mag ik met mijn partner in een ruimte zijn?

Het is voor kwetsbare mensen verstandig de risico’s op besmetting te verkleinen. Ook hier gelden de adviezen van het RIVM over ‘social distancing’; beperk het contact zo veel mogelijk en houd afstand tot elkaar. Was de handen vaak (geldt voor zowel patiënt als partner), hoest en nies in de elleboog, blijf zo veel mogelijk af van je gezicht, neus en ogen, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en blijf als partner zo veel mogelijk uit de buurt van de kankerpatiënt bij gezondheidsklachten.

Gerelateerde berichten