Verkeershinder vanwege groot onderhoud N377 bij Dedemsvaart

De provincie Overijssel start dit najaar met groot onderhoud aan de N377 ter hoogte van Dedemsvaart tussen de N343 en N48. Naast het vervangen van het asfalt worden er werkzaamheden uitgevoerd aan bermen, de rotonde Rollepaal en het Reestviaduct (brug over de Zuidwolderstraat). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd: een deel in het najaar van 2022 en een deel in het tweede kwartaal van 2023.

 Vanaf 2 november tijdelijke verlaging maximum snelheid en inhaalverbod

Uit de laatste inspecties is gebleken de N377 tussen het Reestviaduct en de N343 bij Slagharen in een slechte staat verkeerd. Om de verkeersveiligheid te waarborgen wordt er een snelheidsbeperking van 70 km/uur en een inhaalverbod ingesteld. Deze tijdelijke maatregelen blijven van kracht totdat het groot onderhoud uitgevoerd is.

Verbetering verkeersveiligheid

Om de weg weer in goede conditie te brengen voert de provincie regulier groot onderhoud uit. Dit bestaat uit het verwijderen van het bestaand asfalt en het aanbrengen van twee lagen nieuw asfalt. Na dit groot onderhoud kan de N377 langs Dedemsvaart circa 15 jaar mee zonder tussentijdse grote reparaties. Naast het onderhoud aan het asfalt investeert de provincie Overijssel in het verbeteren van de verkeersveiligheid op de volgende onderdelen:

  • Het aanbrengen en/of verbreden van aanwezige bermverharding naar een breedte van 1,60 m. Bermverharding biedt ruimte aan uit koers geraakte voertuigen om veilig weer terug op de rijbaan te komen.
  • Het aanbrengen van geleiderails ter afscherming van obstakels in de berm zoals bomen, lichtmasten en het achterliggende Ommerkanaal.
  • Het aanbrengen van een rammelstrook aan de buitenkant van het asfalt. Deze rammelstrook waarschuwt bestuurders als hun voertuig van de rijbaan raakt.
  • Het aanbrengen van een rammelstrook in de groene as van de rijbaan. Deze rammelstrook waarschuwt bestuurders als ze op de andere rijstrook raken.
  • Het instellen van een inhaalverbod op die stukken waar nu nog wel ingehaald mag worden. Een inhaalverbod voorkomt inhaalbewegingen en dus de kans op frontale ongevallen.

Fasering en omleidingsroutes

De onderhoudswerkzaamheden voeren we gefaseerd uit zodat Dedemsvaart altijd bereikbaar blijft: de eerste fase eind 2022 en de tweede fase in het voorjaar van 2023. De eerste fase is vanaf de rotonde met de N343 tot en met de rotonde Rollepaal. De tweede fase is vanaf deze rotonde tot aan het kruispunt met De Pol. De N377 zal in deze periode worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor dit doorgaande verkeer stellen we een regionale omleidingsroute in via de N343 – N34 – N36 – N48 – A37 – N34.

Fase 1 (eind 2022)

De werkzaamheden starten op maandag 28 november 2022 om 7:00 en duren tot en met zaterdag 17 december 2022. Om de bereikbaarheid van Dedemsvaart en industrieterrein Rollepaal te garanderen blijft de verbinding tussen de N377 en de Industrieweg in stand, uitgezonderd één zaterdag waarop de rotonde volledig afgesloten moet worden. Verkeer van en naar bedrijvenpark Rollepaal wordt geregeld door middel van een tijdelijke verkeersregelinstallatie op de rotonde.

Op vrijdagavond 16 december tot en met zaterdag 17 december zal de rotonde Rollepaal óók afgesloten zijn voor al het verkeer. In deze periode wordt de rotonde opnieuw geasfalteerd en brengen we nieuwe belijning aan. Dan gelden de volgende aanvullende verkeersmaatregelen:

  • N377 tussen de rotonde N343 en de oostelijke op- en afrit van het Reestviaduct is afgesloten voor al het verkeer.
  • Verkeersafwikkeling van en naar bedrijvenpark Rollepaal vindt plaats via de Zuidwolderstraat en Langewijk.

De N377 en de rotonde Rollepaal worden op zaterdagavond 17 december voor al het verkeer weer opengesteld.

Fase 2 (voorjaar 2023)

Fase 2 start vanaf de rotonde Rollepaal en loopt door tot aan het kruispunt met De Pol. De N377 zal in deze periode opnieuw volledig worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Nadere informatie over de omleidingsroutes en bereikbaarheid van Dedemsvaart volgt in het voorjaar van 2023.

Informatie over de werkzaamheden op de N377 is na te lezen op overijssel.nl/N377Dedemsvaart

 

 

Gerelateerde berichten