CARBIDSCHIETEN OP OUDEJAARSDAG

Carbidschieten op oudejaarsdag is in de gemeente Hardenberg toegestaan als u zich aan de regels houdt. Gaat u carbidschieten? Meld dit dan uiterlijk op 24 december 2023 bij de gemeente.

De regels voor carbidschieten staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten is volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december 2023). Vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2024). De plek waar u gaat carbidschieten moet op meer dan 75 meter afstand van woonbebouwing zijn.

Geen vergunning nodig

Een vergunning is niet nodig. Wel meldt u zich vooraf bij de gemeente. Bij de melding geeft u aan op welke plek u gaat carbidschieten. Het melden van carbidschieten kan tot en met 24 december 2023.

Jonger dan 18 jaar?

Bent u jonger dan 18 jaar? En wilt u carbidschieten? Dan vraagt u eerst toestemming aan uw ouders of verzorgers.

Voor carbidschieten gelden de volgende regels:

  • Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter. En moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
  • Het vrije schootsveld (open ruimte waar geen woningen, wegen of fiets-/voetpaden zijn) is minimaal 75 meter.
  • U schiet niet richting woonbebouwing.
  • De plek waar carbid geschoten wordt ligt op minimaal 75 meter van woonbebouwing. En op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen, inrichtingen waar dieren worden gehouden of een vogelbeschermingsgebied.
  • Het schietterrein wordt afgezet met linten of vergelijkbaar materiaal.

Politie en gemeente controleren

De gemeente en de politie zorgen er samen voor dat de regels worden nageleefd. Zij controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Doen inwoners een melding van overlast of gevaar? Dan gaan de politie en gemeente hier op af. Houden organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels? Dan worden ze hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie en de overtreding bepaalt de politie of verdere actie nodig is. Bijvoorbeeld een proces-verbaal voor de overtreding. Of een doorverwijzing naar bureau HALT.

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom

De politie komt in actie bij overlast voor de omgeving. En als er gevaar dreigt voor mens en dier. De politie kan in zulke gevallen een last onder dwangsom opleggen. Dit betekent dat u de situatie moet oplossen. Is de situatie daarna niet opgelost? Dan kan de politie € 1.500 van u eisen voor iedere overtreding. Deze last onder dwangsom wordt in totaal niet hoger dan € 6.000.

Gerelateerde berichten