Asielzoekerscentrum blijft tot maart 2026 in Hardenberg

0
2876

De gemeente Hardenberg en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben hierover de afspraken vastgelegd. Een belangrijke voorwaarde van de gemeente Hardenberg is dat in het azc Hardenberg het aantal asielzoekers uit ‘veilige landen’ die veel overlast geven wordt teruggebracht. Burgemeester Maarten Offinga: “Als barmhartige gemeente moeten en willen we er zijn voor asielzoekers die hun land zijn ontvlucht omdat het daar niet veilig is. Daar staat de deur voor open. Maar we houden de deur dicht voor asielzoekers die zich misdragen en criminele activiteiten ontplooien.”

Volgens Offinga heeft het COA inmiddels al een aantal zaken opgepakt, zowel landelijk als specifiek voor het AZC Hardenberg. “Ik constateer dat het COA al werk maakt van de afspraken die we met elkaar maken. Daarmee geeft het COA een serieus antwoord op onze vraag om de overlast tegen te gaan en de veiligheid op en rond het AZC te vergroten. We gaan vol vertrouwen de komende vijf jaar samen met het COA ons best doen voor de mensen die onze hulp nodig hebben.” Het asielzoekerscentrum (azc) Hardenberg opende in 2016 de deuren, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar.

Het COA vroeg de gemeente Hardenberg vorig jaar deze periode eenmalig te verlengen met nog eens vijf jaar. Na een uitgebreide evaluatie in 2020 stemde de gemeenteraad in januari onder voorwaarden in met het verlengen van de opvang van asielzoekers tot maart 2026. De afspraken tussen de gemeente Hardenberg en het COA staan in een bestuursovereenkomst. De aanvullende voorwaarden voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd in een bijlage van deze bestuursovereenkomst. Dit document is zaterdagmorgen ondertekend door bestuurder Joeri Kapteijns van het COA en burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg.