Veel gebruikt kruispunt in Baalderveld wordt binnenkort veiliger

0
388

Begin dit jaar heeft de gemeente Hardenberg het ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan’ (GVVP) en Fietsplan gereed gemaakt. Dit is een plan dat zij met hulp van inwoners, scholieren en Plaatselijk Belangen hebben opgesteld. Via een enquête konden inwoners meedenken over het verbeteren van verkeersituaties in de gemeente Hardenberg. Maar liefst 2.000 inwoners hebben dit gedaan. Eén van de situaties die vaak is aangegeven, is de oversteek van het fietspad ‘Oude Beekpad’ (ook wel het: ‘rode fietspaadje’), met de Floralaan in Hardenberg. Deze oversteek wordt als onveilig ervaren. Daarom gaat de gemeente de verkeersveiligheid op dit kruispunt verbeteren. En dit doen ze al op korte termijn.

Het Oude Beekpad is een fietspad dat dwars door de wijk loopt en voor fietsers een snelle route vormt naar de andere zijde van de wijk, de scholen, de supermarkt, het centrum en andere voorzieningen. Fietsers worden in de huidige situatie alleen niet altijd tijdig opgemerkt. Ook de voorrangssituatie is niet voor weggebruiker vanaf de Floralaan voldoende herkenbaar. Daarom wordt het fietspad bij het kruispunt gedeeltelijk verlegd, waardoor: Het zicht op de fietsers vanaf de Floralaan beter wordt; fietsers iets moeten afremmen; en het attentieniveau van álle weggebruikers toeneemt. Er komt ook een voetgangersoversteekplaats (‘zebrapad’). Deze komt aan de kant van basisschool De Bloemenhof. Verder wordt het plateau aangepast en nieuwe lichtmasten geplaatst.

Woensdag 30 november wordt er gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De Floralaan wordt tijdelijk deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een duidelijke omleiding in de wijk aangegeven. Houdt hier alstublieft rekening mee. Fietsers en voetgangers kunnen er met enige beperking wel langs. Dit geldt ook voor het Oude Beekpad, deze blijft toegankelijk. U hoeft dus niet om te fietsen of lopen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u deze mailen naar het projectteam: [email protected].