Buurt wil veiliger Bruchterweg

0
255

De verkeersveiligheid op de Bruchterweg in Hardenberg moet nu echt eens worden verbeterd, vinden aanwonenden. Zij houden regelmatig hun hart vast als fietsers en zwaar verkeer elkaar passeren op de smalle weg: “Het gaat vaak maar nét goed”.

De Bruchterweg is een drukke straat waarvan veel verschillende verkeersdeelnemers gebruik maken. Voor iedereen uit de richting van Brucht is het de toegangsweg naar het centrum van Hardenberg, veel scholieren fietsen hierlangs op weg naar school of naar huis, maar ook zwaar vracht- en landbouwverkeer gebruikt de weg. De weg is er echter niet op ingericht om al deze weggebruikers tegelijkertijd te verwerken. Zeker het deel tussen de rotondes bij het gemeentehuis en die bij de Burgemeester Schuitstraat is erg smal. “Als een tractor en een auto elkaar tegenkomen, moet er één uitwijken. Er is geen ruimte voor beide voertuigen. Vooral voor fietsers wordt deze weg steeds gevaarlijker. Landbouwvoertuigen worden de laatste jaren groter, zwaarder, breder en sneller, en dan zitten er vaak ook nog werktuigen achter. Fietsers kiezen steeds vaker voor de stoep om zwaar verkeer te mijden, maar ook dat is gevaarlijk. Voor voetgangers, maar ook voor de fietsers zelf want de stoeptegels liggen heel ongelijk. Die zijn verzakt omdat auto’s deels op de stoep worden geparkeerd om te voorkomen dat ze het wegverkeer blokkeren”, aldus enkele omwonenden. Zij willen liever niet met naam en toenaam in de krant: “Je ziet de laatste tijd toch heftige reacties op wat wordt gezien als kritische geluiden richting agrarische sector. Dat maakt je voorzichtig, al is onze kritiek niet gericht op de agrariërs. Hen kun je niet kwalijk nemen dat ze hier langs rijden. Zij moeten nu eenmaal van de ene kant van Hardenberg naar de andere kant en omdat op de Twenteweg geen tractoren worden toegelaten, moeten ze wel door de stad”.

Communicatie

De omwonenden hebben herhaaldelijk contact gehad met de gemeente en verteld wat ze van de situatie vinden. Het heeft hen niet het idee gegeven dat de gemeente hier serieus aan werkt. Dat zit ‘m niet alleen in een gebrek aan concrete actie, maar ook in de gebrekkige communicatie. “Vorig jaar september hebben we de gemeente nog eens proberen te overtuigen van de dringende noodzaak de verkeersveiligheid hier te vergroten. We waren dan ook blij dat we een maand later in de Stentor konden lezen dat de gemeente verkeersknelpunten wil aanpakken, onder meer met een parallelweg langs de Twenteweg, zodat landbouwverkeer niet meer door het centrum hoeft. Dat is nu een jaar geleden en je hoort er niets meer over, en als je bij de gemeente vraagt hoe het er mee staat krijg je reacties als ‘we zijn ermee bezig, maar de provincie heeft er ook iets over te zeggen’ of ‘het duurt wel lang maar het wordt ook een groot project, we pakken de stationsomgeving ook mee’. Elke keer krijg je weer een ander verhaal en er wordt duidelijk met tegenzin gecommuniceerd. Bij het laatste telefonische contact dat ik had met een medewerker van de gemeente, zou hij me een aantal data doorgeven voor een afspraak. We zijn nu bijna twee maanden verder en ik heb nog niets gehoord”.

Hardrijders

Ook wat betreft een andere grote ergernis in de buurt – hard rijdend verkeer – hebben de bewoners het idee dat niet alle mogelijkheden voor een oplossing serieus worden bekeken door de gemeente. De bewoners: “vanuit de buurt is er al vaak gevraagd om snelheid remmende maatregelen. Volgens de gemeente zou dat niet mogelijk zijn omdat dit een doorgaande route is voor hulpdiensten. Maar er zijn volgens ons wel degelijk maatregelen te vinden waar de hulpdiensten geen hinder van ondervinden. Leg bijvoorbeeld een wegversmalling aan. Daar kunnen hulpdiensten op volle snelheid doorheen. Bovendien is voor een doorgaande route ook een alternatief traject te bedenken. Als het serieus je doel is deze weg veiliger te maken, is er echt wel een oplossing te vinden”. Bron: De Toren.