Cabidschieten mag. Wel volgens de coronaregels.

0
4270

Carbidschieten is in de gemeente Hardenberg tijdens de jaarwisseling 2020-2021 Onder voorwaarden toegestaan. Als u gaat carbidschieten, doet u hiervan voor 20 december 2020 een melding bij de gemeente. Bovendien gelden ook bij het carbidschieten de coronaregels. 

Carbidschieten is volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december) vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2021). Een vergunning is niet nodig. Wel moet u hier dit jaar vooraf melding van maken.

Bij uw melding geeft u de locatie en de te verwachte groepsgrootte op. Het melden van carbidschieten kan tot uiterlijk 20 december 2020.

Maak een melding van carbidschieten

Veilig afsteken

Ook bij het carbidschieten gelden de coronaregels
Tijdens het carbidschieten houdt u zich aan de regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook tijdens de jaarwisseling gelden de basisregels. Dat betekent 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Buiten mag een groep niet groter zijn dan 4 personen, tenzij de groep uit mensen uit hetzelfde huishouden bestaat. U mag dus niet met een groep die groter is dan 4 personen carbidschieten.

De actuele regels om het coronavirus te bestrijden leest u op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheidsmaatregelen
U moet zich verder aan de volgende regels en voorwaarden houden.

  • Vaten hebben een inhoud van maximaal 50 liter.
  • De vaten zijn afgesloten met zacht materiaal (zoals een voetbal of plastic zak).
  • Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter.
  • U schiet niet richting openbare wegen of paden.
  • U schiet niet in de richting van woningen of gebouwen.
  • De locatie waar carbid wordt geschoten, ligt minimaal op 75 meter afstand van gebouwen en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of gebouwen met dieren.

Controle door politie en gemeente

Samen met de politie zien wij erop toe dat de regels worden nageleefd. We controleren op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar, gaan we hier op af.

We spreken organisatoren en schutters aan die zich niet aan de regels houden. Als ze zich aan de regels houden, mogen ze verder. Als het nodig is, stelt de politie een proces-verbaal op. Of verwijst de politie overtreders door naar bureau HALT.

We letten verder dit jaar ook op het navelen van de coronaregels.

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom
Wij treden ook op bij zeer grote overlast voor de omgeving. Of bij gevaarlijke situaties voor mensen of dieren. In deze gevallen leggen we een last onder dwangsom op. Als de overlast of dreiging niet stopt, betaalt een overtreder € 1.500 voor elke keer dat we de overtreding zien. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal € 6.000.