Vogelgriep vastgesteld in Schuinesloot

0
286

Bij een eendenbedrijf in Schuinesloot is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 60.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze worden  bemonsterd op vogelgriep en komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.. In de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 5 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 36 pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone geldt een vervoersverbod. Het bedrijf ligt in een regio waar geen regionale ophokplicht geldt. Wel geldt er een ophok- en afschermplicht in de 10 kilometer zone. Deze gold al eerder in verband met de besmetting in de Krim, waarmee de 10 kilometer zone grotendeels overlapt.