Vervoersverbod voor vogels door vogelgriep

0
2740

In Den Ham (gemeente Twenterand) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de kippen geruimd. In een gebied van 10 kilometer rond het getroffen pluimveebedrijf geldt per direct een vervoersverbod. Dit vervoersverbod geldt ook voor een deel van de gemeente Hardenberg. Verder zijn er maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen gelden ook voor hobbyhouders.

Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. De ziekte is besmettelijk onder deze dieren. Om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen neemt de overheid strenge maatregelen.

Meer informatie over de maatregelen rond het besmette bedrijf in Den Ham staat op de website van de Rijksoverheid.

Vervoersverbod in een deel van de gemeente Hardenberg, ook voor hobbyhouders

Een van de maatregelen is dat er in een straal van 10 kilometer binnen het getroffen bedrijf per direct een vervoersverbod geldt. Het gebied waar een vervoersverbod geldt ligt deels in de gemeente Hardenberg. Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. En voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Het vervoersverbod geldt ook voor hobbyhouders van vogels.

Op de website van de Rijksoverheid staat een kaart waarop het gebied waar het vervoersverbod geldt is aangeduid.

Landelijke maatregelen tegen vogelgriep voor bedrijven en hobbyhouders

Op dit moment geldt een landelijke ophokplicht voor pluimveehouders. Bent u hobbyhouder? Dan geldt een landelijke afschermplicht. Vanwege uitbraken van vogelgriep moet u verplicht uw pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels afschermen. U moet dan voorkomen dat uw dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Uit voorzorg en vanwege de situatie in Den Ham is het voor hobbyhouders aan te raden de dieren nu ook op te hokken.

Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat hierover meer informatie.

Melden van dode wilde (water)vogels

Wilde vogels zijn een belangrijke verspreider van het virus. Doe daarom een melding als u 1 of meerdere dode wilde (water)vogels vindt zoals eenden, zwanen of ganzen. Meer informatie over waar u een melding kunt doen leest u op de website van de NVWA.

Meer informatie over de bestrijding van vogelgriep

Met preventie is veel te voorkomen. Op de site van de NVWA staat veel informatie over preventie en bestrijding