Vervoersverbod voor vogels door vogelgriep

0
716

In het Duitse Laar is op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Laar ligt op enkele kilometers van de gemeente Hardenberg ten oosten van Gramsbergen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, voeren de Duitse autoriteiten maatregelen in die ook in Nederland bij een besmetting worden uitgevoerd.

Er moet een beperkingszone van 10 km worden ingesteld. Een deel daarvan ligt in Nederland: het noordoostelijke deel van onze gemeente. In dit gebied gelden per direct maatregelen, zoals een vervoersverbod. Deze maatregelen gelden ook voor houders van hobbyvogels, en producten daarvan.

Maatregelen binnen 3 kilometer van het besmette bedrijf

Pluimveebedrijven in het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Laar worden onderzocht op vogelgriep.

Vervoersverbod binnen 10 kilometer van het besmette bedrijf

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het met vogelgriep besmette bedrijf in Laar. Het gebied waar een vervoersverbod geldt ligt deels in de gemeente Hardenberg rond de kernen De Krim, Collendoorn, Hardenberg, Holthone, Holtheme, Loozen, Radewijk en Venebrugge.

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. En voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Het vervoersverbod geldt ook voor hobbyhouders van vogels. Daarnaast gelden regels voor de jacht.

Maatregelen voor particulieren

Een van de maatregelen bij vogelgriep is de afschermplicht: dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Daarnaast geldt er een landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee.