Extra wijkagenten versterken wijkteams Hardenberg

0
882

Hardenberg – De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangenomen om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. In Hardenberg zijn drie nieuwe wijkagenten en een coördinator aangesteld. Ze gaan vanaf 1 juli aan de slag.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer gebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste basisteam Vechtdal omvat de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Wijkteams

In Vechtdal zijn vier wijkteams vastgesteld. In Hardenberg valt alles ten noorden van de N34 en Gramsbergen onder wijkteam

Hardenberg-Noord. Het wijkteam Hardenberg-Zuid gaat over alles ten zuiden van de N34. Het wijkteam Hardenberg-Noord wordt versterkt met wijkagent Wim Jongsma en coördinator Michiel Snippe. Wijkagenten Marlon van der Sleen en Marjon ten Berg gaan aan de slag in het wijkteam Hardenberg-Zuid. U kunt binnenkort in uw wijk of via de (sociale) media uitgebreider kennis met hun maken.

Politiezorg

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

Externe partners

Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.