Carbidschieten op oudejaarsdag? Meld het bij de gemeente

0
250

Carbidschieten op oudejaarsdag is in de gemeente Hardenberg onder voorwaarden toegestaan. Gaat u carbidschieten? Meld dit dan uiterlijk op 24 december 2022 bij de gemeente.

De regels voor carbidschieten staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten is volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december 2022). Vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2023). De plek waar u gaat carbidschieten moet op meer dan 75 meter afstand van woonbebouwing zijn.

Geen vergunning nodig

Een vergunning is niet nodig. Wel meldt u zich vooraf bij de gemeente. Bij de melding geeft u aan op welke plek u gaat carbidschieten. Het melden van carbidschieten kan tot en met 24 december 2022.

Jonger dan 18 jaar?

Bent u jonger dan 18 jaar? En wilt u carbidschieten? Dan vraagt u eerst toestemming aan uw ouders of verzorgers.

Voor carbidschieten gelden de volgende regels en voorwaarden:-Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter. En moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
-Het vrije schootsveld (open ruimte waar geen woningen, wegen of fiets-/voetpaden zijn) is minimaal 75 meter.
-U schiet niet richting woonbebouwing.
-De plek waar carbid geschoten wordt ligt op minimaal 75 meter van woonbebouwing. En op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen, inrichtingen waar dieren worden gehouden of een vogelbeschermingsgebied.
-Het schietterrein wordt afgezet met linten of vergelijkbaar materiaal.