Beperking planbare zorg Saxenburgh

0
3469

Saxenburgh beperkt voorlopig de poliklinische en operatieve zorg en dagbehandelingen in het ziekenhuis. Dit is in regionaal verband afgesproken. BELANGRIJK: Als er iets wijzigt, dan bellen wij u tijdig. Bel ons a.u.b. niet, om overbelasting van het telefoonsysteem te voorkomen.

Wat betekent dit voor u?

Indien medisch verantwoord:

Geplande operaties worden uitgesteld.

Poliklinische afspraken worden als volgt gewijzigd:

– Poliklinische consulten worden zo mogelijk omgezet naar telefonisch consult.
– Beter Dichtbij app (beeldbellen) wordt ingezet waar mogelijk.
– De polikliniek in Ommen is tijdelijk gesloten.
 Bloedafname en het maken van een röntgenfoto vindt elders plaats.
Indien aan de orde, wordt u hierover geïnformeerd.
De overige poliklinieken blijven geopend.

Als er iets wijzigt, dan bellen wij u tijdig. Bel ons a.u.b. niet, om overbelasting van het telefoonsysteem te voorkomen.

Waarom doen wij dat?

Uitstel operaties
Op deze wijze maken wij beademings- en personele capaciteit vrij. Deze medewerkers kunnen  geschoold en getraind worden in het verlenen van assistentie op de IC ingeval van nood.

Wijziging poliklinische afspraken
Deze maatregel is gericht op het voorkomen van besmetting.

Sluiting polikliniek Ommen
Deze is gehuisvest in een ouderenzorglocatie, waar kwetsbare mensen wonen.