Is nieuwbouw van brandweerkazerne mogelijk?

0
265

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om een oriënterend onderzoek te starten waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of nieuwbouw van de brandweerkazerne een alternatief is ten opzichte van het in stand houden van het huidige gebouw voor een periode van twintig jaar. Voor dit onderzoek wordt een bedrag van 53.000 euro ter beschikking gesteld.

De brandweerkazerne is gemeentelijk eigendom. Het gebouw wordt gehuurd door de Veiligheidsregio IJsselland. Het gebouw is in 1978 gebouwd en is verouderd. Ook de installaties zijn verouderd. Er zijn investeringen nodig voor groot onderhoud en vervangingen, maar ook om het gebouw te verduurzamen. De Veiligheidsregio heeft om aanpassingen aan het gebouw gevraagd ter verbetering van de functionaliteit.

Onderzoek moet uitwijzen of de in stand houden van het huidige gebouw voor een periode van twintig jaar voordeliger is dan de kosten voor nieuwbouw op de huidige locatie. Ook wordt geïnventariseerd of er alternatieve nieuwbouwlocaties beschikbaar zijn of dat er draagvlak is bij de politie voor gezamenlijke toekomstige huisvesting met de Veiligheidsregio.